Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos

1. Prekių pristatymas

1.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

1.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose ir svetainėje nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

1.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

1.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

1.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

1.6. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

1.7. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Maistas Gyvenimui LT turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

1.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

2. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

2.1. Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai.

2.2. Kiekvienos parduodamos prekės savybės, nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme esančiame internetinėje svetainėje www.maistasgyvenimui.lt .

2.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad faktinė prekės išvaizda  ir internetinėje parduotuvėje esančiose prekių fotografijose gali šiek tiek skirtis, dėl nuotraukos kokybės ar dėl  vaizduoklio ypatybių.

 3. Maisto prekių grąžinimas.

Norėdami grąžinti netinkamos kokybės MAISTO prekę:

- 3 dienų bėgyje būtina pranešti apie nekokybišką maisto prekę el. paštu: maistasgyvenimui@gmail.com

- Paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo įrodymą.

- Pardavėjas 3 dienų bėgyje išnagrinėja Pirkėjo skundą ir pasiūlo sprendimo variantą Pirkėjui :

1. pakeičia nekokybišką prekę į kokybišką;

2. sumažina prekės kainą;

3. Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus per 14 dienų.